Funca på Sjuksköterskedagarna

Funktion i fokus uppmärksammar Funca
21 november, 2016
Första certifieringsutbildningen
5 januari, 2017

Funca på Sjuksköterskedagarna

Funca var på plats på Sjuksköterskedagarna i Stockholm 22-23 november. Vi fick många nyfikna frågor och träffade flera intresserade personer.