Att bli certifierad utbildare inom Funca

Du kommer att hålla i den 2-dagarsutbildning med en halvdags uppföljning (Administratörsutbildningen) som krävs för anslutning till Funca inom ditt område. Du kommer också att arbeta med att implementera Funca, organisera återträffar och vara ett stöd så att de som gått utbildningen kommer igång.

I samband med dina utbildningar kommer du att sköta det administrativa, såsom att ta emot anmälningar, boka lokal och förmedla information till oss om avtal, deltagare och behörigheter (detta görs i nära samarbete med Funca).

Förkunskaper

 • Att du har ett eget intresse av att arbeta med detta inom ditt område och att du har beviljats tid & möjlighet att genomföra detta.
 • Du ska ha deltagit vid en administratörsutbildning som hållits av någon från Funca.
 • Denna utbildning får inte vara äldre än sex månader.
 • Högskoleutbildning eller YH-utbildning med stor erfarenhet inom LSS. Har du folkhögskoleutbildning? Den måste vara rankad SeQF 5 eller högre.
 • Mycket goda kunskaper inom LSS
 • Arbetslivserfarenhet inom LSS
 • Erfarenhet av att undervisa
 • Datorvana
 • Positivt med erfarenhet av utvecklingsarbete och implementering i andra sammanhang.

Förutsättningar

Du ska tillsammans med anmälan lämna in en handlingsplan och tidsplan för följande:

 • Din närmsta chef och socialchefen eller chef på motsvarande nivå beroende på var du är anställd, ska intyga att du ges tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar att hålla utbildningarna.
 • Inom vilket geografiskt område kommer du att utbilda?
 • Hur ser ditt uppdrag ut, från vem, hur många boenden, etc.?
 • Hur mycket tid har du avsatt till utbildning respektive implementering?
 • När kommer du att påbörja utbildning?
 • Första utbildningen ska hållas inom tre månader efter Certifieringsutbildningen, därefter ska du hålla i minsten utbildning per termin.
 • Hur långt sträcker sig ditt uppdrag och vad finns det för plan därefter?