Certifierad utbildare

Funca använder sig av certifierade utbildare, dels för att öka tillgängligheten på utbildningstillfällen runt om i landet, men också för att det behövs någon som kan ge stöd och hjälpa till med implementeringen på enheterna.

Som certifierad utbildare är du länken mellan Funca och användarna inom ett avtalat område (kommun, län, verksamhet etc.). Du ansvarar bl.a. för att genomföra administratörsutbildningar och för att stötta vid implementeringen genom t.ex. återträffar. Uppdraget att fungera som certifierad utbildare ska vara väl genomtänkt och långsiktigt och vara förankrat i kommunens/verksamhetens ledning. Uppdraget tar en hel del tid i anspråk och det är viktigt att du inom din befintliga tjänst ges tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar till detta, då det inte utgår någon ersättning från Funca.

Innan man kan bli certifierad utbildare finns det en del krav på förkunskaper som du måste ha och därför är det viktigt att det finns en väl genomtänkt planering och en mycket god framförhållning.

Certifieringsutbildningen sker som uppdragsutbildning via Lunds Universitet.