Frågor och svar: Certifierad utbildare

Vad kostar certifieringsutbildningen?

Certifieringsutbildningen sker som en uppdragsutbildning via Lunds Universitet. Utbildningen kostar 10 000:- per person.

Om vi ska göra en storsatsning för länet; vad bör vi tänka på?

Planering är A och O. Det är viktigt att välja vem som ska bli certifierad utbildare med omsorg och att se till att de får tid avsatt till att arbeta med detta.

Läs noga igenom all information på hemsidan om vad som förväntas av dig som certifierad utbildare samt annan information som är bra att tänka igenom och känna till, exempelvis den länkade informationen här på sidan om att göra en handlingsplan i förväg. Se: Handlingsplan.

Är det bättre om man är en eller flera som utbildar?

Det kräver mycket av en person att hålla i en tvådagarsutbildning, samt halvdagsuppföljning, så det kan vara en fördel att vara två personer vid en utbildning. Dessa två kan komplettera varandra kunskapsmässigt och ha stöd av varandra.

Hur mycket tid kommer tas i anspråk?

En av de svåraste frågorna att svara på. Det beror helt på hur stort uppdrag man har och hur mycket tid man avser att lägga på implementeringen. Man behöver räkna med minst en dags förberedelse inför en utbildning och en dags efterarbete.

 

Vad gäller implementeringen måste man ha möjlighet att ha återträffar, minst en gång och gärna flera gånger per termin. Man bör också ha möjlighet att kunna närvara på enheten för att prata om hur det går med arbetet med Funca och viss handledning.