Frågor och svar: Certifierad utbildare

Vad innebär detta uppdrag, förutom att hålla i administratörsutbildningar?

Den största delen är utan tvekan att aktivt arbeta för att varje enhet kommer igång och förstår vinsterna av att arbeta med Funca. Man bör ha möjlighet att kunna närvara på enheten för att ge stöttning och handledning när det gäller stödinsatser, men även se till att enheten tar ut statistik, så snart den är tillgänglig, och vet hur de ska använda sina resultat.

Att minst en och gärna flera gånger per termin, hålla i återträffar både för de anslutna enheterna.

vc_column_text]

Varför måste jag gå om administratörsutbildningen om den är äldre än 6 månader?

Det övergripande syftet är för att du som certifierad utbildare ska kunna föreläsa i två dagar till bilder och material som inte är ditt eget och för att alla ska ha samma föreläsning att utgå från.

En annan anledning är att när man själv går sin administratörsutbildning, gör man det med syftet att själv lära sig om Funca. Då lyssnar man på ett sätt. När du går om din adminstratörsutbildning för att bli certifierad utbildare, så lyssnar du på ett annat sätt och lägger märke till t.ex. upplägg och disposition av tiden.

Varför måste jag gå om administratörsutbildningen om jag gått för en annan certifierad utbildare?

Anledningen till att du måste gå om administratörsutbildningen är att vi vill att alla ska ha samma föreläsning att utgå från.
Du måste ha gått din egen administratörsutbildning för någon av oss som arbetar vid Funca.

Detta är ett koncept som man förbinder sig att arbeta efter. Det är dock mindre sannolikt att tro att alla säger precis samma sak till alla bilderna, så för att få det så likt urspungsmaterialet som möjligt är det viktigt att alla har samma grundföreläsning att utgå från och vet vad vi vill förmedla med bilderna.

Vem bekostar administratörsutbildningen?

Själva utbildningen kostar ingenting. Resa och uppehälle vid administratörsutbildningen har Funca tyvärr ingen möjlighet att bekosta.

Vad kostar certifieringsutbildningen?

Denna utbildning är helt kostnadsfri.
Du får dock själv ordna och bekosta resa och uppehälle.

Om vi ska göra en storsatsning för länet; vad bör vi tänka på?

Planering är A och O. Det är viktigt att välja vem som ska bli certifierad utbildare med omsorg och att se till att de får tid avsatt till att arbeta med detta.

Läs noga igenom all information på hemsidan om vad som förväntas av dig som certifierad utbildare samt annan information som är bra att tänka igenom och känna till, exempelvis den länkade informationen här på sidan om att göra en handlingsplan i förväg. Se: Handlingsplan.

Varför måste vi göra en handlingsplan innan utbildningen?

Ju tydligare uppdraget är för den certifierade utbildaren och ju noggrannare handlingsplan som är gjord, desto större chans har den certifierade utbildaren med att komma igång med sitt uppdrag. Handlingsplanen presenteras på utbildningen där det finns möjlighet för revision.

Är det bättre om man är en eller flera som utbildar?

Det kräver mycket av en person att hålla i en tvådagarsutbildning, samt halvdagsuppföljning, så det kan vara en fördel att vara två personer vid en utbildning. Dessa två kan komplettera varandra kunskapsmässigt och ha stöd av varandra.

Hur mycket tid kommer tas i anspråk?

En av de svåraste frågorna att svara på. Det beror helt på hur stort uppdrag man har och hur mycket tid man avser att lägga på implementeringen. Man behöver räkna med minst en dags förberedelse inför en utbildning och en dags efterarbete.

Vad gäller implementeringen måste man ha möjlighet att ha återträffar, minst en gång och gärna flera gånger per termin. Man bör också ha möjlighet att kunna närvara på enheten för att prata om hur det går med arbetet med Funca och viss handledning.