Frågor & svar: Att arbeta med Funca

Att arbeta med Funca

Hur loggar jag in i Funca?

Du loggar in till Funca genom knappen på startsidan.

Antingen använder du en personlig inloggningskod som du får av oss efter avslutad utbildning eller så registrerar du ditt SITHS-kort och loggar in genom det. För användare som har SITHS-kort så rekommenderar vi er att använda det. Kodinloggningen består av användarnamn och ett lösenord och den är personlig.

Hur loggar jag in med SITHS-kort?

Innan du kan använda ditt SITHS-kort första gången, måste du registrera kortet och få en bekräftelse av oss att det är klart. Ansökan gör du genom att gå direkt till länken i textrutan på inloggningssidan, fylla i formuläret och skicka iväg din begäran. Så snart vi behandlat denna får du besked om detta via mail och först därefter kan du använda kortet för en smidigare och säkrare inloggning.
Alla inloggningskoder är personliga och får ej användas av någon annan!

Kan jag öva mig i testverktyget?

Ja, det går bra. Har du inte registrerat på länge rekommenderar vi dig att gå in och träna i testdatabasen tills du känner dig säker. Ta hjälp av manualen som du finner under Bedömningsmaterial. Observera att det krävs inlogg.

Inloggningen till testdatabasen fick du vid utbildningen och har du glömt bort den går det bra att kontakta antingen din utbildare eller oss på funca.sus@skane.se.

Jag har glömt mina inloggningsuppgifter?

På inloggningsportalen finns en funktion för att själv återställa sitt lösenord. Klicka på ”Klicka här om du har glömt ditt lösenord” och följ instruktionerna.

När jag fyller i personnumret står det att personen inte finns?

När du ska kartlägga en person första gången måste du gå till rutan ”Kartläggning” på huvudsidan och lägga till personen (ej trycka sök).

När du i fortsättningen ska arbeta med uppföljningar på en person går du till rutan ”Personlista” på huvudsidan.

Tryck gärna ut manualen som du finner under fliken Bedömningsmaterial på hemsidan.

Jag hittar inte läkemedlet som jag vill skriva in i listan.

Klicka på rutan där det står Meddelande och skriv in vilket läkemedel du saknar och dina kontaktuppgifter. Tryck på Skicka. Observera att meddelanderutan endast är till för att uppmärksamma om att läkemedel saknas.

Kan alla yrkeskategorier (stödassistenter, omsorgspedagoger, SSK) registrera uppgifter i Funca?

För att få registrera uppgifter i Funca krävs att man deltagit i administratörsutbildningen. Det är administratören som gör registreringen i datorn. Denne kan lägga in alla uppgifterna direkt eller i efterhand. All personal, oavsett yrkeskategori kan fylla i alla delarna i det webbaserade arbetsverktyget. Det kräver dock naturligtvis god kännedom om brukaren.

När man kartlägger i Funca är teamarbetet viktigt. Olika yrkeskategorier bidrar med olika kunskaper och sitter med vid kartläggningen och det krävs en samverkan mellan olika yrkeskategorier för att få en samlad & komplett bild och för att kunna utforma de insatser som behövs. All personal runt brukaren medverkar i bedömningen av hur brukaren mår och vilka bakomliggande orsaker som kan finnas, även om alla inte kan närvara vid kartläggningen.

Krävs det specifika krav på baskunskaper hos de som skattar i NPI?

För att få registrera uppgifter i Funca krävs att man deltagit i administratörsutbildningen.

All personal kring brukaren bör dock delta i processen runt kartläggningen, dvs. medverka i bedömningen med hjälp av NPI-skalan, vid analysen och i utformandet av bemötandeplaner och stödinsatser.

Om en person flyttar, får kartläggningarna följa med då?

Nej, de följer inte med till den nya enheten. Vid behov får personens sammanställningar skickas med i pappersform till den enhet personen flyttar till.

Hur flyttar jag en person från min enhet till en annan?

När en person flyttar till en annan enhet måste du flytta över personen från din gamla enhet till den nya, annars kan de inte arbeta med personen där. Den nya enheten måste också vara ansluten till Funca, annars kan du inte flytta över personen dit.
Den nya enheten kommer inte kunna se tidigare kartläggningar, så skriv ut och lämna över personens sammanställningar innan du gör en överflyttning i systemet.

Gör så här:

– Logga in i Funca och välj den enhet du arbetar vid/där personen som ska flyttas finns.

– Ta fram personens uppgifter via Personlistan.

– Välj fliken Person.

– Klicka på rutan Överflytta till … Vänta ett par sekunder, så visas en ny rullista …

– Välj den nya enheten i listan (listan är sorterad på kommun först, därefter enhet).

– Klicka på den nya enheten så att den markeras.

– Klicka på Spara en bit upp på sidan.

– Du får en kontrollfråga om du verkligen vill flytta XX till vald enhet; bekräfta eller avbryt.

NU är personen tillgänglig på den nya enheten.

Observera att när du letar i rullistan, finns inte din egen enhet med (den som du är inloggad på) eftersom personen ska flytta från din enhet och du ska välja en ny.

En av våra brukare har avlidit. Hur gör jag då i verktyget?

Gå in på personens Person-flik, ändra sedan status på Avliden till Ja och fyll i datum. Tryck på Spara.

Kan någon annan se mina kartläggningar?

De enda som kan se gjorda kartläggningar är de som har inloggning till samma enhet som du.

Om en person flyttar till en ny enhet kan de inte se dina tidigare kartläggningar, därför är det viktigt att du lämnar över de utskrivna sammanställningarna.

Hur skriver jag ut Sammanställningen?

När du trycker signera öppnas ett nytt fönster på skärmen. I fönstret finns sammanställningen och denna skriver du ut som ett vanligt pdf:at dokument.

Hur du gör beror på vilken version av webbläsare du använder. Du kan skriva ut genom att klicka uppe i Arkivmenyn och välja ”Skriv ut” eller så drar du muspekaren längst ner på dokumentet och då öppnas en liten grå ruta. Ett annat alternativ är att högerklicka och därigenom nå skriv ut-funktionen.

Om det är första gången du ska skriva ut sammanställningen från aktuell dator, kan den fråga om du vill tillåta pop-up fönster. (En tunn gul list öppnas antingen upptill eller längst ner på skärmen) Om du högerklickar i den gula listen och klickar tillåt alltid, så slipper du detta i fortsättningen.

Observera att datorn måste ha programmet Adobe Reader installerat för att kunna läsa pdf:ade dokument.