Frågor & svar

Inför att gå med i Funca

Hur gör vi för att använda Funca på vår enhet?

Innan man kan börja arbeta med Funca skrivs alltid ett tjänsteavtal och mellan kommunen/företaget och Funca. Avtalet skrivs oftast med socialchef, vård- och omsorgschef eller verksamhetschef. Genom avtalet bekräftas att beslutet om att arbeta med Funca är förankrat på högre nivå inom verksamheten och att man tagit del av de bestämmelser som gäller för data som läggs in respektive tas ut samt att man informerat sin PU-ansvarig om att man använder Funca.

Innan man kan börja arbeta med Funca krävs också att man gått vår 2,5-dagars administratörsutbildning och behärskar att använda arbetsverktyget på tänkt sätt.

Se mer information om utbildningen under Kom igång.

Vilka verksamheter kan använda Funca?

Funca är ett arbetsverktyg för LSS-verksamheter där det bor och/eller vistas personer i personkrets 1 och 2 över 18 år.

Skriver man något avtal för att använda Funca?

Innan man får tillgång till Funca-verktyget (behörighet och inlogg) måste det finnas giltiga avtal i den kommun eller hos den privata aktör som vill använda sig av tjänsten. Det avtal man ingår är  ett tjänsteavtal  som beskriver hur Funca får användas.

Funca agerar i egenskap av PUB: den som hanterar personuppgifter för PUA:s räkning. PUA är den nämnd eller befattning i kommunen eller den privata aktören som är ansvarig för personuppgifterna för de personers räkning som omfattas av Funca. I vissa kommuner är det Socialnämnden som är PUA, i andra kommuner är det Kommunstyrelsen. Den som skriver under ska vara behörig att fatta beslut och underteckna avtal för PUA:s räkning. I företag är det ofta VD:n som har befattning att underteckna avtalen.